Brief advies Tata Steel

Deze brief gaat over de beoordeling van de inventarisatie van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). De ILT doet daarbij ook een uitspraak over de inzet die Tata steel moet doen om de uitstoot van deze ZZS te verminderen.

De ILT vindt dat de inventarisatie van ZZS door Tata Steel nog niet volledig is. De ILT is daarbij van mening dat met deze inventarisatie Tata Steel nog niet voldoende aantoont dat genoeg gedaan wordt om de uitstoot van ZZS te verminderen.