Vliegtuig stijgt op vanaf startbaan Maastricht Aachen Airport
Beeld: ©IenW

Handhavingsrapportage Maastricht Aachen Airport gebruiksjaar 2018

Alle luchthavens in Nederland, waaronder Maastricht Aachen Airport, moeten zich aan bepaalde regels houden. De ILT brengt hierover na afloop van ieder gebruiksjaar een rapportage uit. Een gebruiksjaar loopt steeds van 1 november tot en met 31 oktober. Deze rapportage gaat over het gebruiksjaar 2018.