L1640 Woningbouwvereniging Hoek van Holland in Hoek van Holland

Rechtmatigheidbrief van de Autoriteit woningcorporaties over Woningbouwvereniging Hoek van Holland in Hoek van Holland.