Monitoring van uitvoering van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid

Dit is de 6e jaarrapportage waarin de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) rapporteert over de opvolging van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.
 

Deze rapportage gaat in op de nog openstaande aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar aanleiding van de aanrijding van een hoogwerker op een overweg bij Dalfsen in 2016.

Deze rapportage gaat alleen over aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid van spoorwegongevallen die gericht zijn aan niet-bestuursorganen.