Onderzoek jongeren en snorders door TeamAlert

Een snorder is een illegale taxichauffeur, die personenvervoer verricht tegen betaling, zonder taxivergunning. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) wil jongeren demotiveren om snorders te gebruiken. Een vragenlijst is door 980 jongeren ingevuld. Daarmee is achterhaald hoeveel jongeren snorders gebruiken, wat hun motieven zijn en hoeveel kennis jongeren hebben over de nadelen van het gebruik van snorders. Ook is achterhaald wat kansrijke gedragsbepalers zijn om jongeren te demotiveren om snorders te gebruiken.