Marktaandelen accountantsorganisaties woningcorporatiesector verslagjaar 2020

Jaarlijks dienen alle corporaties haar verantwoordingsinformatie (dVi) in bij de Autoriteit Woningcorporaties (Aw). Op basis van deze informatie stelt de Aw het rapport “Marktaandelen accountantsorganisaties woningcorporatiesector” op.

Voor het opstellen van dit rapport wordt informatie van de controlerende accountants gebruikt. Deze gegevens zijn onder meer de naam van de accountantsorganisatie en de (persoonlijke) naam van de accountant. Hierbij zijn de gegevens gesplitst over de volgende accountantsorganisaties (in alfabetische volgorde): Baker Tilly, BDO, Deloitte, EY, KPMG, Mazars, PWC, Q-Concepts en Verstegen. Daarbij is de aparte vermelding van Mazars, Q-Concepts en Verstegen nieuw ten opzichte van het rapport over verslagjaar 2019. Deze drie accountantsorganisaties waren tot en met verslagjaar 2019 opgenomen in de categorie Overig. Door de aanpassing bestaat de categorie Overig in verslagjaar 2020 nog uit drie accountantsorganisaties en accountants die de jaarrekeningen en de dVi van woningcorporaties controleren.


In dit rapport is de tijdslijn in grafiek 6, vergelijking in de tijd, aangepast. In de voorgaande jaren werd informatie over een tijdslijn van maximaal 15 jaar weergegeven. De tijdslijn van de grafiek is teruggebracht naar drie jaren, dit komt de leesbaarheid ten goede.
Voor de publicatie van de persoonsgegevens in dit rapport is vooraf goedkeuring van de betreffende accountants verkregen.