Melding gecorrodeerde rookgasafvoerkanalen

Uit verkennend onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) blijkt dat binnen enkele jaren corrosie kan optreden bij flexibele rvs-rookgasafvoerkanalen van pelletkachels. De corrosie veroorzaakt gaten in het afvoerkanaal waardoor rookgassen in de woning kunnen terechtkomen. Tevens blijkt dat als er tegendruk van buiten is, de ventilator in de pelletkachel ervoor kan zorgen dat de rookgassen de woning in worden geblazen. 

Ministerie Binnenlandse Zaken stelt technisch onderzoek in
De ILT heeft haar bevindingen gedeeld met het ministerie van BZK en relevante instanties. Op donderdag 3 december jl. heeft de minister van BZK, Kajsa Ollongren, de bevindingen gedeeld met de Tweede Kamer. Tevens heeft zij aangegeven een technisch onderzoek te laten uitvoeren in het eerste kwartaal van 2021.