Woningcorporaties en de WNT in 2017

Deze notitie geeft informatie over de bezoldiging en beëindigingsuitkeringen aan topfunctionarissen en niet-topfunctionarissen bij woningcorporaties in 2017. De informatie is gebaseerd op gegevens die de corporaties digitaal aanleverden. Deze rapportage bevat niet de toezichtbevindingen over de WNT in 2017 bij corporaties. Deze zijn namelijk nog niet definitief vastgesteld. Eind 2019 worden de vastgestelde toezichtbevindingen gerapporteerd in de WNT-jaarrapportage die de minister van BZK aan de Tweede Kamer stuurt.