Handhavingsrapportage luchtvaartterrein Groningen Airport Eelde gebruiksjaar 2018-2019

Groningen Airport Eelde (GAE) is in het gebruiksjaar 2018-2019 (1 april 2018 tot en met 31 maart 2019) binnen de geluid- en milieunormen gebleven. Bij het naleven van de openingstijden vond één overtreding plaats. Daarnaast zijn twee overtredingen vastgesteld bij het correct volgen van de vertrekprocedures door gezagvoerders.