Handhavingsrapportage Schiphol 2018

Het rapport gaat over de bevindingen van de ILT over de naleving van normen en regels door Amsterdam Airport Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland en de op Schiphol opererende luchtvaartmaatschappijen.