Marktaandelen accountantsorganisaties woningcorporatiesector verslagjaar 2017

Op basis van de Verantwoordingsinformatie (dVi) heeft de Autoriteit woningcorporaties (Aw) voor alle Toegelaten Instellingen informatie over de controlerende accountants. Deze gegevens zijn onder meer de naam van de accountantsorganisatie en de (persoonlijke) naam van de accountant. Op basis van deze gegevens en in combinatie met andere gegevens zoals de Aw deze beschikbaar heeft op basis van de dVi (onder meer het aantal verhuureenheden) worden in deze notitie de marktaandelen van de accountantsorganisaties in de woningcorporatiesector over verslagjaar 2017 weergegeven.