Bevindingenrapport asbesthoudend straalgrit

Medewerkers van het bedrijf Eurogrit treffen bij het onderhoud van de zeven pluisachtig materiaal aan. Na analyse blijkt het chrysotiel (witte asbest) te bevatten. Eurogrit zet vervolgens acties in gang en informeert haar afnemers en de autoriteiten. De Inspectie Leefomgeving en Transport is vanaf dat moment, net als de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid, betrokken bij deze kwestie en onderzoekt deze vanuit haar taak als toezichthouder. Een overzicht van de belangrijkste bevindingen van (uitsluitend) de ILT, vindt u in dit rapport.