Jaarpublicatie Analysebureau Luchtvaartuigvoorvallen 2021

Het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen (ABL) registreert en analyseert de verplichte meldingen over voorvallen in de Nederlandse burgerluchtvaart. Het doel van het ABL is om samen met de sector vroegtijdig trends te signaleren zodat betrokken partijen acties kunnen ondernemen om de vliegveiligheid te verbeteren. Het ABL deelt bevindingen onder andere in factsheets en het ABL dashboard luchtvaartvoorvallen. Het ABL is een onderdeel van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

In deze jaarpublicatie vindt u relevante informatie voor de luchtvaartveiligheid, die komt uit de voorvalmeldingen in 2021.

Samenvatting

 • Het aantal vliegbewegingen op de luchthavens van nationaal belang is in 2021 gestegen naar zo’n 424.000, na de sterke daling door COVID-19 in 2020. Het totaal aantal vliegbewegingen op de kleine luchthavens was in 2021 zo’n 369.000.
 • In maart 2020 daalde het aantal meldingen sterk door de COVID-19 pandemie. Vanaf mei 2020 is er weer een stijgende trend die zich in 2021 heeft voortgezet. Het aantal meldingen in verhouding tot het aantal vliegbewegingen blijft vrij stabiel. Per 10.000 vliegbewegingen zijn er ongeveer 120 meldingen.
 • In 2021 is er een hoog aantal meldingen over ordeverstorende passagiers. Dit hangt samen met de coronamaatregelen in vliegtuigen. Uit een verdere analyse van de ernst van deze meldingen blijkt dat meer dan de helft van deze meldingen in de zwaardere categorie valt. Er is dan sprake van verbale of fysieke agressie, of allebei.
 • In 2021 is er in opdracht van de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)_ een evaluatie uitgevoerd van de aanbevelingen van het OVV-rapport vliegveiligheid Schiphol uit 2017. Daarin is geconstateerd dat het ABL een centrale en steeds betere rol speelt bij het in kaart brengen van de veiligheid van het vliegverkeer op en rond Schiphol.

Introductie

Het ABL verwerkt en analyseert de gemelde voorvallen vanuit de Nederlandse luchtvaart in verschillende openbare informatieproducten, waaronder een interactief dashboard. Dat is sinds 2019 steeds verder ontwikkeld. Dit dashboard geeft de trends in verschillende veiligheidsindicatoren weer en wordt elk kwartaal bijgewerkt. Het doel van het dashboard is om de actuele staat van de luchtvaart in beeld te brengen. De luchtvaartsector, de ILT, de politiek, de pers en de samenleving als geheel kunnen deze informatie gebruiken. Het ABL voert hiermee de taak van het verwerken en analyseren van voorvalmeldingen in de burgerluchtvaart uit, volgens de Europese verordening EU 376/2014.

Vanuit het convenant ‘Veiligheidsverbetering Schiphol: Ontwikkeling integraal veiligheidsmanagementsysteem Schiphol en Analysebureau Luchtvaartvoorvallen’ zet de ILT in op verdere verbetering in de uitvoering van de taken van het ABL.

Evaluatie

In 2021 is er in opdracht van de minister van IenW een evaluatie uitgevoerd van de aanbevelingen van het OVV rapport vliegveiligheid Schiphol uit 2017. Daarin is geconstateerd dat het ABL een ‘centrale en steeds betere rol speelt’ in het in kaart brengen van de veiligheid van het vliegverkeer op en rond Schiphol. Dat doet zij in haar bijdrage aan de Staat van Schiphol van de ILT. Ook is geconstateerd dat het ABL op het gebied van monitoring ‘een enorme slag heeft gemaakt en intrinsiek gedreven is om zichzelf ten aanzien van monitoring en trendanalyses verder te ontwikkelen. Dit alles stelt ABL in staat om het maandelijkse publieke Dashboard, de kwartaalanalyses en de bijdrage aan de Staat van Schiphol op een professionele wijze uit te voeren. Er worden nu proactief trendanalyses, uitbreidingen van indicatoren en kwaliteitsslagen van invoergegevens gemaakt’. In de evaluatie staan als aandachtspunten het voorbereiden op de introductie van het European Risk Classification Scheme (ERCS) in 2023, verdere verhoging van de kwaliteit van de meldingen en uitbreiding van het aantal (getrainde) medewerkers.

In dit jaarverslag staat vooral de statistiek van aantallen meldingen voor verschillende type voorvallen over de periode van januari 2017 tot en met december 2021.

Op het publieke dashboard van het ABL is het mogelijk te filteren op luchthaven of op een bepaalde tijdsperiode.

Achtergrond: ontwikkeling vliegbeweging en 2017 tot en met 2021

Het aantal gemelde luchtvaartvoorvallen hangt samen met ontwikkelingen in de daadwerkelijke veiligheidssituatie, de bereidheid om te melden en aantallen gemaakte vliegbewegingen.

Vanwege de COVID-19 pandemie was 2021 voor wat betreft de gemaakte vliegbewegingen net als 2020 een bijzonder jaar. Op basis van de beschikbare CBS-cijfers van het aantal bewegingen op luchthavens van nationaal belang (Amsterdam Schiphol, Groningen Eelde, Eindhoven, Maastricht, Rotterdam) blijkt het aantal vliegbewegingen in 2021 hoger dan in 2020. Maar nog lager dan in voorgaande jaren, zie figuur 1. Het aantal bewegingen op de luchthavens van nationaal belang schommelde voorheen rond de 50.000 per maand. In 2021 is dit ongeveer 35.000 per maand. Het totaal aantal vliegbewegingen op deze luchthavens was in 2021 ruim 424.000, in 2020 ruim 349.000 en in 2019 zo’n 655.000.

Het aantal vliegbewegingen op de kleine luchthavens is na een korte dip in maart 2020 terug op het oude niveau. In de zomerperiode van 2021 was dit zelfs iets hoger dan in 2020. Het totaal aantal vliegbewegingen op deze luchthavens was in 2021 ongeveer 369.000. In 2020 was dat ongeveer 328.000 en in 2019 zo’n 348.000.

Figuur 1: Aantal vliegbewegingen op luchthavens van nationaal belang en op kleine luchthavens

Figuur 1: Aantal vliegbewegingen op luchthavens van nationaal belang en op kleine luchthavens Per maand, 2017 tot en met 2021
Luchthavens nationaal belangKleine luchthavens
Januari 2017556317113
Februari 20174314215624
Maart 20175294029633
April 20175555334906
Mei 20176010334843
Juni 20175896333564
Juli 20176053236226
Augustus 20176021638889
September 20175728529210
Oktober 20175876325076
November 20174861315904
December 2017444298819
Januari 20184690915780
Februari 20184637424331
Maart 20185260425687
April 20185610234714
Mei 20185997740285
Juni 20185850536395
Juli 20186090638673
Augustus 20186023638302
September 20185870736294
Oktober 20185982332963
November 20184946721842
December 20184724413329
Januari 20194703916035
Februari 20194553624362
Maart 20195170423033
April 20195639036352
Mei 20196048437329
Juni 20195867236689
Juli 20196023036752
Augustus 20195985440980
September 20195915832242
Oktober 20195953528310
November 20194881420723
December 20194815616180
Januari 20204691915909
Februari 20204503515298
Maart 20203480421076
April 2020808413136
Mei 20201317832146
Juni 20201872237685
Juli 20203066540842
Augustus 20203753838730
September 20203600441670
Oktober 20203145330804
November 20202512229403
December 20202231312002
Januari 20211960010086
Februari 20211599812955
Maart 20212516032637
April 20212692138610
Mei 20212888635031
Juni 20213483544577
Juli 20214505640820
Augustus 20214966243947
September 20214849743539
Oktober 20214737931739
November 20214164122545
December 20214065313506
CBS Statline Brontabel als csv (2 kB)

Meldingen over luchtvaartvoorvallen

In figuur 2 ziet u een overzicht van aantallen meldingen per maand in de periode 2017 tot en met 2021. Daarbij zijn alleen de meldingen geselecteerd waarvan het ABL kon afleiden dat het voorval binnen het Nederlands luchtruim plaatsvond. Luchtvaartmaatschappijen en de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) melden veruit het meest. Deze meldingen gaan voornamelijk over voorvallen in de grote luchtvaart (CA). Een relatief klein deel van de meldingen komt vanuit de kleine luchtvaart (GA). De CA kan ook meldingen doen over voorvallen waarin de GA betrokken is, bijvoorbeeld bij luchtruimschendingen. De GA kan  ook voorvallen melden in de CA. Het aantal meldingen vanuit de GA is laag in verhouding tot de activiteit in deze sector. Het ABL probeert de bereidheid om te melden in de GA te stimuleren met voorlichting en terugkoppeling aan de luchtvaartsector.

Onderzoek meldbereidheid

In maart 2021 heeft de ILT een onderzoek gedaan naar de meldbereidheid en mogelijke hindernissen daarvoor binnen de kleine luchtvaart (GA).

Uit de resultaten blijkt dat er verschillende aandachtspunten zijn als het gaat om het verhogen van de meldbereidheid in de GA. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • Kwaliteit meldsysteem: meldingen via de smartphone mogelijk maken.
 • Meer feedback: melders willen terugkoppeling ontvangen over afzonderlijke meldingen.
 • Beter uitleggen wat er wel en niet met de meldingen wordt gedaan.
 • Voorlichting over wat, waarom en wanneer er gemeld moet worden, het meldproces en meldformulier.

Stijging aantal meldingen

Over de periode 2017 tot en met 2019 is een stijgende trend van het totaal (CA en GA) aantal gemelde voorvallen te zien. Dit hangt samen met een toename van het aantal vliegbewegingen. Ook is er sprake van een seizoens-effect. Daarbij gaat het om pieken in de zomermaanden. Deze pieken hangen samen met het relatief grotere aantal vliegbewegingen in de zomer. In maart 2020 daalde het aantal meldingen sterk door de COVID-19 pandemie. Vanaf mei 2020 is er weer een stijgende trend, die in 2021 doorzette.

Figuur 2: Aantallen voorvalmeldingen in het Nederlandse luchtruim

Figuur 2: Aantallen voorvalmeldingen in het Nederlandse luchtruim Per maand, 2017 tot en met 2021
Jaar en maandOperatorLuchtverkeersleidingLuchthavenLuchtmacht of luchtvaartpolitieOverig
Januari 201747627941116
Februari 20174292825377
Maart 201752038463259
April 2017488340672218
Mei 2017570414863315
Juni 201753643772347
Juli 20175164641073515
Augustus 2017569434947011
September 2017541323731813
Oktober 2017674331653611
November 2017569281552916
December 201755921744105
Januari 20185223006799
Februari 2018427243492119
Maart 2018482263543412
April 2018432284502819
Mei 2018503447855120
Juni 2018518400793718
Juli 20186094691033619
Augustus 201858641394268
September 2018587313513116
Oktober 2018628253571918
November 2018524220441014
December 201853721750910
Januari 2019658167261214
Februari 2019522226561418
Maart 2019736363491119
April 2019797233532229
Mei 2019862309782317
Juni 2019929336771029
Juli 2019895438111524
Augustus 2019796418126633
September 201971832498221
Oktober 201981334568315
November 201962333264324
December 201950829449225
Januari 202077035448023
Februari 202073839355028
Maart 202039521832028
April 20201099620023
Mei 202014119931217
Juni 202022522535338
Juli 202040428750133
Augustus 202048929555031
September 202048727252123
Oktober 202044123352035
November 202036920337131
December 202040615230117
Januari 202132313526020
Februari 202132516013038
Maart 202139820538036
April 202137924629049
Mei 202135724541065
Juni 202142434458076
Juli 2021520321116033
Augustus 2021597358129036
September 202165235684049
Oktober 202154534082067
November 202145830562144
December 202154625960031
ABL Brontabel als csv (2 kB)

Het aantal meldingen in verhouding tot het aantal vliegbewegingen bleef vrij stabiel, ook tijdens de COVID-19 periode (figuur 3). Per 10.000 vliegbewegingen zijn er zo’n 120 meldingen. 

Figuur 3: Aantal voorvalmeldingen in het Nederlandse luchtruim, per 10.000 vliegbewegingen

Figuur 3: Aantal voorvalmeldingen in het Nederlandse luchtruim, per 10.000 vliegbewegingen Per maand, 2017 tot en met 2021
Jaar en maandOperatorLuchtverkeersleidingLuchthavenLuchtmacht en luchtvaartpolitieOverig
Januari 201775,944,56,51,81,0
Februari 201773,048,09,01,21,2
Maart 201763,046,57,63,01,1
April 201753,937,67,42,42,0
Mei 201760,043,69,13,51,6
Juni 201757,947,27,83,70,8
Juli 201753,348,011,13,61,6
Augustus 201757,443,89,57,11,1
September 201762,537,38,42,11,5
Oktober 201780,439,57,84,31,3
November 201788,243,68,54,52,5
December 2017105,040,88,31,90,9
Januari 201883,347,910,71,41,4
Februari 201860,434,46,93,02,7
Maart 201861,633,66,94,31,5
April 201847,631,35,53,12,1
Mei 201850,244,68,55,12,0
Juni 201854,642,18,33,91,9
Juli 201861,247,110,33,61,9
Augustus 201859,541,99,52,60,8
September 201861,832,95,43,31,7
Oktober 201867,727,36,12,01,9
November 201873,530,96,21,42,0
December 201888,735,88,31,51,7
Januari 2019104,326,54,11,92,2
Februari 201974,732,38,02,02,6
Maart 201998,548,66,61,52,5
April 201985,925,15,72,43,1
Mei 201988,131,68,02,41,7
Juni 201997,435,28,11,03,0
Juli 201992,345,211,40,52,5
Augustus 201978,941,512,50,63,3
September 201978,635,410,70,22,3
Oktober 201992,539,37,70,31,7
November 201989,647,79,20,43,5
December 201979,045,77,60,33,9
Januari 2020122,656,37,60,03,7
Februari 2020122,365,19,10,04,6
Maart 202070,739,05,70,05,0
April 202051,445,29,40,010,8
Mei 202031,143,96,80,43,8
Juni 202039,939,96,20,56,7
Juli 202056,540,17,00,14,6
Augustus 202064,138,77,20,04,1
September 202062,735,06,70,13,0
Oktober 202070,837,48,40,05,6
November 202067,737,26,80,25,7
December 2020118,344,38,70,35,0
Januari 2021108,845,58,80,06,7
Februari 2021112,355,34,50,013,1
Maart 202168,935,56,60,06,2
April 202157,837,54,40,07,5
Mei 202155,938,36,40,010,2
Juni 202153,443,37,30,09,6
Juli 202160,637,413,50,03,8
Augustus 202163,838,213,80,03,8
September 202170,838,79,10,05,3
Oktober 202168,943,010,40,08,5
November 202171,447,59,70,26,9
December 2021100,847,811,10,05,7
ABL en CBS Statline Brontabel als csv (2 kB)

Ordeverstorende passagiers (unruly pax)

Wangedrag van passagiers kan cabinepersoneel hinderen in hun werk. Ook kan cabinepersoneel zich daardoor onveilig voelen. In uitzonderlijke gevallen wijkt een vliegtuig uit, of vliegt het terug. Ook kan het cabinepersoneel de luchtvaartpolitie of koninklijke marechaussee inschakelen.

In de meldingen die het ABL heeft ontvangen valt op dat er een toename is van het relatieve aantal zwaardere voorvallen waarbij sprake is van agressie.

Sinds de COVID-19 pandemie is er eerst een terugval van het aantal meldingen over ordeverstorende passagiers te zien. Dit hangt samen met het lage aantal vluchten in maart, april en mei 2020. Vanaf juni 2020 is er een toename van meldingen die verbonden zijn met COVID-19. Bijvoorbeeld meldingen waarbij passagiers zich niet aan de voorgeschreven coronamaatregelen houden (figuur 4). Deze toename is er ook weer in 2021, met name in de zomerperiode.

Uit een verdere analyse van de ernst van deze meldingen blijkt dat meer dan de helft van de meldingen die verband houden met COVID-19 in de zwaardere categorie valt. Er is dan sprake van verbale of fysieke agressie, of allebei. Het komt in zulke gevallen voor dat de politie of Koninklijke Marechaussee wordt ingeschakeld. Of dat de gezagvoerder een Notice of Violation (NOV) afgeeft.

Zie voor meer informatie over dit onderwerp het kwartaalbericht van het ABL over het 4e kwartaal 2021.

Figuur 4: Aantallen gemelde voorvallen van ordeverstorende passagiers in Nederlandse luchtruim of aan boord van Nederlandse maatschappijen

Figuur 4: Aantallen gemelde voorvallen van ordeverstorende passagiers in Nederlandse luchtruim of aan boord van Nederlandse maatschappijen Per maand, 2017 tot en met 2021
Jaar en maandCovid-gerelateerd, zwaardere voorvallenCovid-gerelateerd, overigNiet covid-gerelateerd, zwaardere voorvallenNiet covid-gerelateerd, overig
Januari 2017004643
Februari 2017002827
Maart 2017004439
April 2017003138
Mei 2017003839
Juni 2017003732
Juli 2017002928
Augustus 2017005141
September 2017104235
Oktober 2017004332
November 2017004834
December 2017003427
Januari 2018006427
Februari 2018003132
Maart 2018005231
April 2018003722
Mei 2018005141
Juni 2018005438
Juli 2018005433
Augustus 2018007334
September 2018005820
Oktober 2018005529
November 2018006136
December 2018005640
Januari 2019007446
Februari 2019105740
Maart 2019007646
April 2019004438
Mei 2019007065
Juni 2019106441
Juli 2019002741
Augustus 2019004439
September 2019003941
Oktober 2019005930
November 2019004222
December 2019003424
Januari 2020004238
Februari 2020003632
Maart 2020203311
April 20202011
Mei 20204061
Juni 202017732
Juli 202048151816
Augustus 2020108492221
September 202091241517
Oktober 202064131821
November 202047111813
December 202048212315
Januari 2021177137
Februari 202116744
Maart 2021147810
April 20211561014
Mei 20212511511
Juni 202133111615
Juli 202170302523
Augustus 202168413426
September 202160302327
Oktober 202137222121
November 202153161418
December 202152142618
ABL Brontabel als csv (2 kB)

Voorval op start- of landingsbaan (runway incursions)

Een runway incursion is een voorval op een start- of landingsbaan met een luchtvaartuig, voertuig of persoon die daar op dat moment niet hoorde te zijn. De Luchtverkeersleiding Nederland en het Integraal Safety Management Systeem (ISMS) van Schiphol stellen de ernst van het voorval vast door middel van een classificatie (A is meest ernstig, bijna-botsing, D is minst ernstig, geen directe gevolgen voor de veiligheid).

Vanaf eind 2019 stijgt  het aantal runway incursions licht. Deze stijging komt vooral door de invoering van luchtverkeersleiding op Lelystad Airport op 7 november 2019. Sindsdien hebben vliegtuigen toestemming nodig om op de start- en landingsbaan te zijn. Door het invoeren van luchtverkeersleiding zijn er nu meer situaties die gelden als runway incursion. Daardoor steeg ook het aantal meldingen hiervan. 

Figuur 5: Aantal gemelde runway incursions in het Nederlandse luchtruim

Figuur 5: Aantal gemelde runway incursions in het Nederlandse luchtruim Per maand, 2017 tot 2021
Jaar en maandB: significant botsingsgevaarC: voldoende tijd en afstandD: geen direct gevolgOnbekend
Januari 20171153
Februari 20170031
Maart 20170095
April 20170155
Mei 20170143
Juni 20170273
Juli 20170175
Augustus 20170026
September 20170158
Oktober 20170092
November 20170221
December 20170002
Januari 20180041
Februari 20180033
Maart 20180085
April 20180065
Mei 20180164
Juni 20180024
Juli 20181051
Augustus 20180061
September 20180080
Oktober 20180031
November 20180051
December 20180001
Januari 20190040
Februari 20190024
Maart 20190032
April 20190050
Mei 20190141
Juni 20190271
Juli 20190040
Augustus 20190044
September 20190040
Oktober 20190080
November 20190061
December 20190172
Januari 202001201
Februari 20200152
Maart 20200135
April 20200040
Mei 20200051
Juni 20200260
Juli 20200191
Augustus 20200140
September 20200072
Oktober 20200032
November 20200041
December 20200110
Januari 20210031
Februari 20210031
Maart 20210141
April 20210193
Mei 202101111
Juni 20210071
Juli 20210133
Augustus 20210151
September 202101120
Oktober 20210072
November 202100100
December 20210151
ABL Brontabel als csv (1 kB)

Vogelaanvaringen (bird strikes)

Bij een vogelaanvaring of bird strike kan een vliegtuig beschadigd raken: een vogel kan door het cockpitraam van een klein vliegtuig vliegen of in de motor van een groot vliegtuig terecht komen. Vogelaanvaringen laten een duidelijk seizoenseffect zien (figuur 6). Niet bij alle meldingen over vogels gaat het om een feitelijke vogelaanvaring: in sommige gevallen gaat de melding over aangetroffen vogelresten, of wordt er voor vogels gewaarschuwd.

Het aantal meldingen over vogelaanvaringen steeg in 2019 ten opzichte van 2017 en 2018, ook afgezet tegen het aantal vliegbewegingen. In de zomermaanden van 2020 daalde het aantal meldingen over vogelaanvaringen ten opzichte van het jaar ervoor. Een verklaring hiervoor is het lage aantal vliegbewegingen als gevolg van de COVID-19 pandemie. Ook in 2021 is het aantal meldingen hierdoor nog lager.

Figuur 6: Aantal gemelde vogelaanvaringen (bird strikes) en gerelateerde voorvallen in het Nederlandse luchtruim

Figuur 6: Aantal gemelde vogelaanvaringen (bird strikes) en gerelateerde voorvallen in het Nederlandse luchtruim Per maand, 2017 tot en met 2021
Jaar en maandMelding van vogelaanvaringMogelijke vogelaanvaringMelding van vogelresten of waarschuwing voor vogels
Januari 201718110
Februari 20176132
Maart 201723280
April 201719223
Mei 201754200
Juni 201739455
Juli 2017100763
Augustus 201765546
September 201748480
Oktober 201752250
November 201733161
December 201723150
Januari 201834100
Februari 201812273
Maart 201839244
April 201825161
Mei 201865231
Juni 201868391
Juli 2018108814
Augustus 2018103764
September 201852362
Oktober 201854255
November 201828231
December 201840115
Januari 201920155
Februari 201913125
Maart 201922165
April 201934163
Mei 201978183
Juni 201956281
Juli 2019108640
Augustus 2019115754
September 201980395
Oktober 201983463
November 201956224
December 201939106
Januari 20203473
Februari 202024183
Maart 20202160
April 2020513
Mei 20201040
Juni 202012102
Juli 202040186
Augustus 202041313
September 202035274
Oktober 202025123
November 202017151
December 20201360
Januari 20211150
Februari 2021461
Maart 2021930
April 202110132
Mei 202122130
Juni 202130196
Juli 202139373
Augustus 202186383
September 202144292
Oktober 202146189
November 202129215
December 202133183
ABL Brontabel als csv (1 kB)

Luchtruimschendingen (airspace infringements)

Als een vliegtuig of drone een luchtruim zonder toestemming binnenvliegt is dit  een luchtruimschending (airspace infringement). Bij luchtruimschendingen wordt een onderscheid gemaakt in welk type luchtruim de schending plaatsvindt: CTA (control area), TMA (terminal maneuvering area) of CTR (control zone).

Vanaf eind 2019 is er in figuur 7 een toename te zien van het aantal voorvallen. Deze toename bestaat voornamelijk uit luchtruimschendingen in het luchtverkeersgebied van Lelystad Airport nadat op 7 november 2019 luchtverkeersleiding is ingevoerd. Met de invoering van luchtverkeersleiding is dit luchtverkeersgebied een CTR geworden. Dat betekent dat vliegtuigen nu toestemming nodig hebben om in dit gebied te mogen vliegen.

Figuur 7: Aantal gemelde luchtruimschendingen in het Nederlandse luchtruim

Figuur 7: Aantal gemelde luchtruimschendingen in het Nederlandse luchtruim Per maand, 2017 tot en met 2021
Jaar en maandControl area (CTA)Terminal maneuvering area (TMA)Control zone (CTR)Ander type luchtruimOnbekend
Januari 201714302
Februari 201723302
Maart 2017310708
April 201721210013
Mei 201751023014
Juni 20175816014
Juli 20172812010
Augustus 201761213046
September 201774407
Oktober 2017495110
November 2017146012
December 201702100
Januari 201841101
Februari 201813607
Maart 2018362012
April 2018113905
Mei 2018102413011
Juni 20184913011
Juli 201810249020
Augustus 201849908
September 201849514
Oktober 20183117010
November 201823705
December 201801302
Januari 201922702
Februari 201919802
Maart 201938702
April 2019111908
Mei 20190137012
Juni 20190271201
Juli 20191291413
Augustus 2019011702
September 201927403
Oktober 201916914
November 2019193611
December 2019163202
Januari 2020122701
Februari 2020132114
Maart 2020252505
April 2020041500
Mei 2020074001
Juni 20201132619
Juli 20203162826
Augustus 20200112512
September 20202102602
Oktober 2020053122
November 2020172103
December 2020021001
Januari 202103601
Februari 2021142300
Maart 2021081302
April 20213122612
Mei 2021191902
Juni 20211121803
Juli 2021691702
Augustus 20213161811
September 20210182201
Oktober 20213101603
November 2021261702
December 202103100
ABL Brontabel als csv (2 kB)

Verlies van afstand (loss of separation)

Vanwege de veiligheid gelden in gecontroleerd luchtruim minimale afstanden tussen vliegtuigen, zowel horizontaal als verticaal. Wanneer 2 vliegtuigen toch te dicht bij elkaar komen, dan is er sprake van verlies van afstand. De LVNL registreert dit en meldt dit aan het ABL. Ook luchtvaartmaatschappijen en luchthavens kunnen melding maken van een onderschrijding. Dit is als een vliegtuig zich niet aan de minimale afstand houdt.

Vanuit de kleine luchtvaart krijgt het ABL meldingen over de nabijheid van een ander vliegtuig via het zogenoemde airprox (aircraft proximity) formulier van de ILT. Ook dan kan het mogelijk gaan om verlies van afstand in gecontroleerd luchtruim. Het ABL neemt de nabijheid van drones niet op in dit overzicht.

Wanneer de afstand tussen de betrokken vliegtuigen bekend is, kan de luchtverkeersleiding de mate van onderschrijding berekenen en classificeren (A is minder dan 50% van de norm, D is 100% of hoger, zie figuur 8). In categorie D gaat het om voorvallen die door de vlieger of verkeersleider in eerste instantie werden gemeld als onderschrijding, maar waarbij tijdens verder onderzoek bleek dat de afstand toch groter was dan de norm. De categorie D wijst dan op het bijna maken van een onderschrijding.

Is de afstand onbekend of is er geen separatie-eis? Dan wordt het voorval in de statistiek in figuur 8 geclassificeerd als ‘Onbekend’.

Er is geen duidelijke positieve of negatieve trend. Wel worden er vanaf eind 2019 meer luchtruimschendingen gemeld in het luchtverkeersgebied (de CTR) van Lelystad Airport na de invoer van luchtverkeersleiding.

Figuur 8: Aantal gemelde voorvallen met verlies van afstand in het Nederlandse luchtruim

Figuur 8: Aantal gemelde voorvallen met verlies van afstand in het Nederlandse luchtruim Per maand, 2017 tot en met 2021
Jaar en maandA: minder dan 50%B: tussen 50 en 66%C: tussen 67 en 100%D: meer dan 100%Onbekend
Januari 201700535
Februari 201701333
Maart 2017126210
April 201702136
Mei 201702963
Juni 20172013113
Juli 201720977
Augustus 2017014108
September 201703663
Oktober 201702493
November 201700554
December 201720325
Januari 201810415
Februari 201810260
Maart 201801634
April 2018039910
Mei 20180051011
Juni 201800844
Juli 201801982
Augustus 201801657
September 2018009512
Oktober 2018003105
November 201801477
December 201800554
Januari 201901754
Februari 201903355
Maart 201901542
April 201900653
Mei 2019006311
Juni 201900111114
Juli 20190116610
Augustus 2019017811
September 201900697
Oktober 201900557
November 20190021510
December 201902737
Januari 202000536
Februari 202000843
Maart 202000153
April 202001020
Mei 202000131
Juni 202000272
Juli 2020011117
Augustus 202000314
September 202011677
Oktober 202000427
November 202001232
December 202000002
Januari 202100112
Februari 202110201
Maart 2021101210
April 202101334
Mei 202100556
Juni 202100564
Juli 202100638
Augustus 202100933
September 202100929
Oktober 202101365
November 202100331
December 202110442
ABL Brontabel als csv (1 kB)

Onstabiele nadering (unstabilised approach)

Om veilig te kunnen landen zijn er regels voor bijvoorbeeld de snelheid, configuratie (kleppen en landingsgestel uit) en positie van het vliegtuig op het glijpad voor de landingsbaan. Er is een onstabiele nadering als het vliegtuig hier niet aan voldoet. Normaal gesproken zet de vlieger de landing niet door, maar maakt een doorstart (een ‘go-around’). Als het vliegtuig toch gaat landen kan dit leiden tot een harde landing of een landing voor, naast of achter de baan.

In figuur 9 staan de maandelijkse gemelde onstabiele naderingen, opgesplitst naar voorvallen met en zonder doorstart. Afgezien van een daling tijdens de COVID-19 periode is er geen duidelijke toe- of afname. Het percentage van deze gemelde voorvallen waarbij een doorstart is gemaakt schommelt jaarlijks tussen 60% en 80%. Ook hierin is geen duidelijke toe- of afname te zien.

Figuur 9: Aantal gemelde onstabiele naderingen in het Nederlandse luchtruim

Figuur 9: Aantal gemelde onstabiele naderingen in het Nederlandse luchtruim Per maand, 2017 tot en met 2021
Jaar en maandLandingGo-around
Januari 201705
Februari 2017013
Maart 201705
April 201722
Mei 201724
Juni 201718
Juli 201735
Augustus 201728
September 201734
Oktober 201703
November 2017312
December 2017211
Januari 201846
Februari 201824
Maart 201837
April 201857
Mei 2018411
Juni 201822
Juli 2018611
Augustus 201876
September 201824
Oktober 201832
November 201812
December 201843
Januari 201926
Februari 2019512
Maart 201917
April 201942
Mei 201943
Juni 2019710
Juli 2019510
Augustus 201957
September 201943
Oktober 2019210
November 201942
December 201945
Januari 202047
Februari 202027
Maart 202004
April 202012
Mei 202023
Juni 202000
Juli 202043
Augustus 202026
September 202033
Oktober 202024
November 202003
December 202012
Januari 202153
Februari 202104
Maart 202119
April 202122
Mei 202146
Juni 202126
Juli 202113
Augustus 202113
September 202147
Oktober 202127
November 202113
December 202159
ABL Brontabel als csv (1 kB)

Voorvallen met drones (RPAS)

Het ABL krijgt meldingen vanuit de bemande luchtvaart over drones. Ook ontvangt het ABL meldingen van beroepsmatige dronegebruikers. Deze tweede categorie meldingen kan ook gaan over luchtruimschendingen door de bemande luchtvaart wanneer een luchtruim is gereserveerd voor drone-gebruik. Dronevoorvallen laten een duidelijk seizoenseffect zien (figuur 10).

In verhouding tot het aantal vliegbewegingen, is er in 2021 een lichte stijging in het aantal gemelde voorvallen met drones.

Figuur 10: Aantal gemelde voorvallen met drones in het Nederlandse luchtruim

Figuur 10: Aantal gemelde voorvallen met drones in het Nederlandse luchtruim Per maand, 2017 tot en met 2021
Jaar en maandMelding vanuit bemande luchtvaartMelding door beroepsmatige dronegebruikerOnbekend
Januari 2017410
Februari 2017210
Maart 2017630
April 20171200
Mei 20172110
Juni 20171320
Juli 2017651
Augustus 2017800
September 2017410
Oktober 2017711
November 2017310
December 2017000
Januari 2018020
Februari 2018310
Maart 2018400
April 20181020
Mei 20181350
Juni 2018211
Juli 20181701
Augustus 20181410
September 2018520
Oktober 20181310
November 2018620
December 2018400
Januari 2019320
Februari 2019200
Maart 2019810
April 2019620
Mei 2019410
Juni 20191000
Juli 20191000
Augustus 2019600
September 2019520
Oktober 2019310
November 2019000
December 2019300
Januari 2020310
Februari 2020400
Maart 2020110
April 2020041
Mei 2020611
Juni 2020230
Juli 2020662
Augustus 2020640
September 2020610
Oktober 2020110
November 2020340
December 2020100
Januari 2021220
Februari 2021521
Maart 2021653
April 20211022
Mei 2021730
Juni 2021531
Juli 2021731
Augustus 2021131
September 2021613
Oktober 2021712
November 2021420
December 2021222
ABL Brontabel als csv (1 kB)

Laseraanstralingen (laser attacks)

Piloten kunnen vanaf de grond beschenen worden door lasers. Piloten ervaren dit als erg hinderlijk. Een laseraanstraling kan een veiligheidsrisico zijn, omdat het een schrikreactie of een verblindend effect kan veroorzaken. Het aantal gemelde laseraanstralingen laat een licht dalende trend zien (figuur 11).

Figuur 11: Aantal gemelde laseraanstralingen in het Nederlandse luchtruim

Figuur 11: Aantal gemelde laseraanstralingen in het Nederlandse luchtruim Per maand, 2017 tot en met 2021
Jaar en maandTijdens landings- of opstijgfaseTijdens vlucht
Januari 201769
Februari 201723
Maart 2017614
April 2017510
Mei 201735
Juni 2017212
Juli 20171215
Augustus 2017929
September 201799
Oktober 2017818
November 2017611
December 201755
Januari 201839
Februari 2018722
Maart 201847
April 201809
Mei 2018317
Juni 2018510
Juli 2018318
Augustus 2018324
September 201846
Oktober 2018913
November 2018814
December 201849
Januari 201928
Februari 2019310
Maart 2019110
April 201925
Mei 201921
Juni 201933
Juli 201939
Augustus 2019316
September 201924
Oktober 201933
November 2019711
December 201953
Januari 202015
Februari 202035
Maart 202053
April 202001
Mei 202000
Juni 202000
Juli 202002
Augustus 202013
September 202074
Oktober 202005
November 202011
December 202022
Januari 202165
Februari 202143
Maart 202133
April 202100
Mei 202111
Juni 202117
Juli 202121
Augustus 202121
September 202113
Oktober 202114
November 202125
December 202114
ABL Brontabel als csv (1 kB)

Overzicht van overige onderwerpen en analyses ABL

In 2021 zijn in de ABL kwartaalberichten diverse onderwerpen aan bod gekomen.

Kwartaalbericht 1

 • Invloed corona op vliegbewegingen
 • Toename ordeverstorende passagiers
 • Afgebroken starts commerciële luchtvaart
 • Onstabiele naderingen commerciële luchtvaart
 • Opvallende veiligheidstrends tijdens de coronapandemie
 • Luchtruimschendingen (airspace infringements)

Kwartaalbericht 2

 • Onderzoek meldingsbereidheid kleine luchtvaart
 • Trends in meldingen kleine luchtvaart

Kwartaalbericht 3

 • Onderzoek verkeerd baangebruik
 • Effect van ouderdom op vliegers

Kwartaalbericht 4

 • Stijging meldingen ordeverstorende passagiers (unruly passengers)