Overzicht NCC organisaties

NCC-operaties moeten worden gedeclareerd bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Is alles in orde? Dan ontvangt de indiener bericht dat de operator is toegevoegd aan deze lijst van ondertoezichtstaanden NCC.

NCC Declaranten