Landenlijst Bazel OESO EU EVA en LGO

EVA staat voor de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en is een samenwerkingsverband tussen Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. De associatie is beter bekend onder de Engelstalige afkorting EFTA. LGO staat voor ‘Landen en gebieden overzee’. Voor deze landen zijn de bepalingen van het vierde deel van het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie van toepassing.