Statement equivalent arrangement shore support

Deze verklaring kan bij een inspectie gebruikt worden door de schepen die gebruik maken van de equivalente regeling (Shore Support) gepubliceerd in STCW.2/Circ.43 en die varen in de territoriale wateren van het Verenigd Koninkrijk. 

This statement may be used during inspection by ships using the equivalent arrangement (Shore Support) published in STCW.2/Circ.43 and sailing in United Kingdom territorial waters.