Informatieblad Introductie Basic Instrument Rating (BIR) en uitfasering EIR

8 september 2021 wordt de Basic Instrument Rating (BIR) ingevoerd. De BIR privileges zijn opgenomen in het artikel FCL.835 dat 8 september 2021 wordt ingevoerd; zie bijlage I. Dit informatieblad beschrijft de introductie van de BIR en uitfasering van de En Route Instrument Rating (EIR) voor de volgende doelgroepen; 

1. Houders EIR

Wanneer u houder bent van een EIR is het volgende op u van toepassing. De EIR kunt u blijven uitvoeren tot en met 8 september 2022, onder voorwaarde dat uw EIR geldig is. De EIR kunt u geldig houden of weer geldig maken in overeenstemming met de huidige voorwaarden (FCL.825 (g); zie bijlage II).

De BIR wordt ingevoerd per 8 september 2021. Vanaf 8 september 2021 kunt u uw EIR omzetten in een BIR. Op grond van uw EIR kunt u in aanmerking komen voor vrijstellingen van onderdelen van de opleiding voor een BIR. U krijgt hierbij tenminste vrijstelling voor module 1 (the core flying training module of flight handling skills by sole reference to instruments). Ook krijgt u vrijstelling van de BIR theorie-opleiding en BIR theorie-examens. Voor meer informatie kunt u terecht bij een ATO die de BIR opleiding verzorgt.

2. Cursisten in opleiding EIR

Wanneer u in opleiding bent voor een EIR dan is het volgende op u van toepassing. EIR opleidingen (theorie en praktijk) en EIR theorie-examens blijven beschikbaar tot 8 september 2021. U kunt de EIR opleiding afronden tot 8 september 2021. Wanneer u de EIR opleiding op 8 september 2021 nog niet heeft afgerond kunt u de opleiding voortzetten als een opleiding voor een BIR. De Approved Training Organisation (ATO) waar u deze opleiding voortzet dient dan wel goedkeuring te hebben ontvangen om de BIR opleiding te verzorgen.

Wanneer u de EIR theorie-opleiding en bijbehorende EIR theorie-examens heeft afgerond voor 8 september 2021 krijgt u vrijstelling voor de BIR theorie-opleiding en BIR theorie-examens.

Wanneer u de EIR opleiding heeft afgerond voor 8 september 2021 en een EIR heeft ontvangen, dan is de test onder ‘houders EIR’ hierboven op u van toepassing.

Theorie-examen
Het CBR biedt tot 8 september 2021 de mogelijkheid om EIR theorie-examens te doen. Vanaf 8 september 2021 is het niet meer mogelijk de EIR theorie-examens te doen. Het CBR biedt de BIR theorie-examens aan vanaf 8 september 2021. Behaalde theorieresultaten voor de BIR theorie blijven onbeperkt geldig.

3. Approved Training Organisations (ATO’s)

EIR opleiding
Wanneer uw ATO de erkenning heeft om de EIR opleiding te verzorgen kunt u tot 8 september 2021 EIR opleidingen aanbieden. Hiermee wordt bedoeld dat u nog nieuwe EIR opleidingen kunt starten en lopende EIR opleidingen kunt continueren en/of afronden. Dit geldt voor de theorie en de praktijkopleiding. Vanaf 8 september 2021 is het niet meer mogelijk om de EIR opleiding te verzorgen. Cursisten die zich op 8 september 2021 nog in de EIR opleiding bevinden kunt u omzetten naar de BIR opleiding. Hiervoor dient u dan een assessment van de cursist uit te voeren en te bepalen welke vrijstelling kan worden verleend voor de verder te doorlopen BIR opleiding. Voor het aanbieden van de BIR opleiding dient de ATO wel de goedkeuring te hebben om de BIR opleiding te verzorgen. Zie het onderwerp ‘BIR opleiding’ hieronder voor meer informatie.

BIR opleiding
Vanaf 8 september 2021 is het mogelijk om een BIR opleiding toe te voegen aan het privilege van uw ATO. U kunt hiervoor een aanvraag indienen bij ILT. Voor behandeling van deze aanvraag wordt een tarief in rekening gebracht. U kunt de BIR opleiding verzorgen nadat u goedkeuring heeft ontvangen van ILT en de BIR opleiding op het ATO certificaat is toegevoegd.
De BIR opleiding bestaat uit een theorieonderdeel en een praktijkonderdeel. Het praktijkonderdeel bestaat uit vier modules. (Zie hiervoor FCL.835, zie ook bijlage I.) Als ATO kunt u ook alleen de BIR theorieopleiding of alleen de BIR praktijkopleiding verzorgen. De praktijkopleiding dient op het vliegtuig te worden uitgevoerd. Een gedeelte van de opleiding mag ook op een daarvoor geschikte Flight Simulation Training Device (FSTD) worden aangeboden.
Wanneer u als ATO al bevoegd bent om de EIR opleiding te verzorgen is het aanbevolen de BIR opleiding ruim voor 8 september 2021 aan te vragen en goedgekeurd te krijgen. De opleiding kan dan 8 september 2021 aan uw ATO certificaat worden toegevoegd en de EIR opleiding op uw certificaat vervangen. Wanneer u nu de EIR opleiding aanbiedt kunt u op deze manier de cursisten zo eenvoudig mogelijk overzetten in de BIR opleiding.

4. Declared Training Organisation (DTO)

Een DTO komt niet in aanmerking om een BIR opleiding te verzorgen.

5. Instructeurs

Om instructie te mogen verzorgen voor de BIR opleiding dient u bevoegd te zijn als Instrument Rating Instructor (IRI) of Flight Instructor for Instrument Rating.

6. Examinatoren

Om het BIR praktijkexamen te mogen afnemen dient u bevoegd te zijn als Instrument Rating Examiner (IRE).