Informatieblad invulling artikelen SFCL

Op 8 april 2020 is EU Verordening 2020/358 (Part-SFCL) van kracht geworden. Dit informatieblad verduidelijkt hoe de Inspectie Leefomgeving en TransportĀ (ILT) invulling geeft aan de artikelen in Part-SFCL.