Handhavingsrapportage luchthaven Roterdam-The Hague Airport - gebruiksjaar 2019

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) heeft zich gehouden aan de geluidsnormen en aan de regels voor het gebruik van de luchthaven. Twee luchtvaartbedrijven kregen een waarschuwing van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), omdat ze zonder geldige reden van de vertrekroute zijn afgeweken. Daarbij zijn geen risico’s voor de veiligheid ontstaan. Dit staat in de(onderstaande) handhavingsrapportage van de ILT die minister Cora van Nieuwenhuizen (IenW) op 11 juni 2020 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.