Koop of bouw van maatschappelijk vastgoed nauw verwant aan dat in Btiv bijlage 3

Vereist document

Per document staat aan welke eisen het moet voldoen en in de eerste kolom staat op welke artikelen die eisen zijn gebaseerd.
Document en relevante artikel

Waar moet het document aan voldoen?

Projectplan

Btiv, art. 49 lid 2 sub b
  • Bevat bouwplan (indien wordt gebouwd).

  • Bevat locatie en adres van het vastgoed en woongebouw.

  • Beschrijft type en gebruiksdoel van het vastgoed.

  • Laat duidelijk zien dat het vastgoed een bouwkundig geheel vormt met het woongebouw (indien wordt aangekocht).

Statuten van de stichting of vereniging die het gebouw gaat huren (indien van toepassing)

Woningwet, art. 48 lid 6

  • Laten zien dat de stichting of vereniging diensten levert of werkzaamheden verricht die zijn gericht op het maatschappelijke belang
Zienswijze gemeente, of een ander document met het standpunt van de gemeente ten aanzien van de ontwikkeling
  • Niet ouder dan 1 jaar.

  • ¬†Moet in beginsel positief zijn.