Jaarrapport DTO

Een Declared Training Organisation (DTO) behoort

  1. een jaarlijkse interne evaluatie te houden en
  2. een jaarlijks activiteitenverslag

toe te sturen aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).
Onderstaand format beschrijft voor beide wat moet worden bekeken, op welke manier en hoe dit aan de ILT moet worden gerapporteerd.