Accountantsprotocol 2019

03-10-2019 De Autoriteit woningcorporaties (Aw) publiceert het accountantsprotocol woningcorporaties over verslagjaar 2019. In het protocol stelt de Aw eisen aan de werkzaamheden van de accountants bij corporaties. De Aw actualiseert het accountantsprotocol jaarlijks. Dit is nodig vanwege wijzigingen in regelgeving, gegevensopvraag en opmerkingen vanuit accountantsorganisaties.