Overzicht ROC-vergunningen

Actueel overzicht van door ILT verstrekte ROC vergunningen voor het beroepsmatig gebruik van drones.