Gezamenlijke leidraad economische parameters dPi 2018

WSW en de Autoriteit woningcorporaties publiceren voor het eerst gezamenlijk de leidraad economische parameters ten behoeve van dPi 2018 die geldt voor de periode 2019-2023. Nieuw daarin is dat beide organisaties het begrip beleidswaarde hanteren in plaats van het tot vorig jaar nog gehanteerde begrip bedrijfswaarde.

Deelnemers kunnen deze parameters gebruiken in hun begroting en bij de invulling van dPI 2018 waar het gaat om prijsinflatie, renteverwachting en de stijging van lonen, bouwkosten en leegwaarde.