Bijlage G: Voorwaarden erkenning keuren van vloeibaar gasinstallaties voor huishoudelijk gebruik

Voorwaarden voor de erkenning voor het keuren van vloeibaar gasinstallaties voor huishoudelijk gebruik op binnenschepen.