Wet- en regelgeving scheiding DAEB/niet-DAEB

Dit document bevat een inventarisatie van hetgeen in de (toelichtingen bij) wet- en regelgeving en in het ‘Beoordelingskader scheiding DAEB en niet-DAEB’ staat over het toezicht na de scheiding.