Hoofdpunten uit het sectorbeeld 2017: de woningcorporatiesector in beeld

Dit sectorbeeld belicht de financiële positie van de Nederlandse woningcorporatiesector eind 2016. De belangrijkste conclusie is dat de corporatiesector als geheel de ambitie om in de periode 2017-2021 120.000 woningen te bouwen in het sociale segment (DAEB), financieel waar kan maken.