Toezicht op Certificerende Instellingen 2017-2019

In de periode 2017 – 2019 voert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) inspecties uit bij Certificerende Instellingen (CI’s) die op grond van het Besluit bodemkwaliteit certificaten afgeven aan rechtspersonen voor zogeheten ‘werkzaamheden die in de uitoefening van een bedrijf worden uitgevoerd’ door bodemintermediairs.