Bijlage herinneringsbrief voorbereiding jaarlijke inspecties

Bijlage bij de herinneringsbrief voor de jaarlijke inspectie van vissersvaartuigen.