Voorvallen met drones/RPAS

Dit informatieblad (sept .2016) gaat over bij ILT en de nationale politie gemelde voorvallen met op afstand bestuurde luchtvaartuigen. In dit informatieblad wordt bij het beroepsmatig gebruik aangeduid met Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) en bij het recreatieve gebruik met drones.