Beoordelingskader scheiding DAEB niet-DAEB versie voor consultatie

Consultatieversie van het Beoordelingskader scheiding DAEB/niet-DAEB. Met de inwerkingtreding van de Woningwet moeten corporaties DAEB en
niet-DAEB werkzaamheden scheiden. De toegelaten instelling kan kiezen voor een administratieve scheiding, juridische splitsing of een hybride vorm (administratieve scheiding met Besloten Vennootschap (BV)) of onder voorwaarden in aanmerking komen voor enkel baten/lasten-scheiding (verlicht regime).