HUF-toets doorstroomwet

Opmerkingen van de Aw bij het Wetsvoorstel doorstroming huurmarkt 2015, betreffende de handhaafbaarheid, uitvoerbaarheid en fraudegevoeligheid (de HUF toets).