Staat van de Veiligheid in de leefomgeving en het transport 2015

Deze publicatie toont de staat van de veiligheid op de meeste inspectiegebieden van de ILT. Het is ook belangrijk dat we ons realiseren dat het bij veiligheid altijd om drie spelers draait:de wetgever die de regels bepaalt, de ondertoezichtstaande die
deze regels uitvoert en toepast en de toezichthouder die de naleving bewaakt en stimuleert.