Dichte wolken

Informatieblad - Reducties op en vrijstelling van vliegopleidingen EU

De ILT ontvangt regelmatig aanvragen voor goedkeuring van opleidingstrajecten die afwijken van de goedgekeurde syllabus, met vragen over reductie of vrijstelling van het aantal instructie-uren die vereist zijn voor de afgifte van een bewijs van bevoegdheid of een bevoegdverklaring. Hoe de inspectie daarmee omgaat, staat in dit informatieblad.