Verklaring NCC en/of SPO vluchtuitvoering

Met dit formulier verklaart u dat u NCC en/of SPO vluchtuitvoering(en) gaat uitvoeren met in achtneming van de regels volgens EU verordening 965/2012.