Aanvraag registratie pleziervaartuigen

Met dit formulier kunt u een eerste registratie of wijziging van een registratie voor niet bedrijfsmatig opererende pleziervaartuigen aanvragen.