Aanvraag Goedkeuring voor Cabin Crew Training Organisation (ACCTO)

Met dit formulier vraagt u een eerste goedkeuring aan of meldt u een
wijziging voor een opleidingsinstelling overeenkomstig de Regeling
opleidingsinstellingen voor luchtvarende 2001 die:
- De basisopleiding voor cabine bemanningsleden overeenkomstig
CC.TRA.215 van EU verordening 1178/2011 mag verzorgen en;
- het attest voor cabinebemanningsleden mag verstrekken
overeenkomstig CC.CCA.100 (b)(2) van EU verordening 1178/2011.