Formulier: Melding overdracht luchtvaartuig - ILT.006.07

Dit formulier kan worden gebruikt voor het melden van een overdracht (zoals bedoeld in artikel 3, van de "Regeling inschrijving Nederlandse burgerluchtvaartuigen", onder b van DGL/01.421075).