Formulier: Aanvraag toepassingsvergunning bedrijfsmatig afsteken van vuurwerk - ILT.271.02

Als u bedrijfsmatig vuurwerk wilt afsteken, moet uw bedrijf in het bezit zijn van een toepassingsvergunning conform hoofdstuk 3B van het

vuurwerkbesluit. Een toepassingsvergunning heeft betrekking op consumentenvuurwerk, professioneel vuurwerk en /of pyrotechnische

artikelen voor theatergebruik.