Formulier: Verklaring gehoor - ILT.024.07

Dit formulier kunt u tijdens een proeve van bekwaamheid, vliegtest of andere vlucht laten invullen door een gecertificeerde examinator en meenemen naar de keuring.