Formulier: Aanvraag vergunning voor precursor(specifieke stoffen) met een bezits-,gebruiks- of invoerbeperking - ILT.230.03

Het is particulieren niet toegestaan om bepaalde stoffen die worden gezien als grondstof voor een explosief in bezit te hebben of te gebruiken of in te voeren.

Voor bepaalde stoffen mag dat wel, als hiervoor een vergunning is afgegeven. Aan het gebruik, in bezit hebben en invoeren van precursoren worden voorwaarden gesteld.