Formulier: Aanvraag nationaliteitsverklaring en zeebrief koopvaardijschip - ILT.076.12

Met dit formulier kunt u een nationaliteitsverklaring en/of (voorlopige) zeebrief voor een zeeschip dat bedrijfsmatig wordt ingezet aanvragen.