Melden wijziging vissersvaartuig en-of visserijmethode

Wijzigingen aan het schip of het gebruik van andere visserijmethoden kunnen consequenties hebben voor de veiligheid en stabiliteit van het schip en de geldigheid van de certificaten. De eigenaar meldt met dit formulier de voorgenomen wijzigingen, zodat de consequenties beoordeeld kunnen worden.

Procedure voor het melden van een Wijziging:

  1. De eigenaar dient het formulier ‘Melden wijzing vissersvaartuig of visserijmethode’  in.
  2. De eigenaar ontvangt een bevestiging van de melding. 
  3. Na 2 weken ontvangt de eigenaar een bevestiging van de melding met een opgave van de documenten die ter beoordeling ingediend moeten worden en inspecties die gepland moeten worden.
  4. De eigenaar belt de ILT voor het maken van een afspraak voor de inspecties.*
  5. Indien de hoofdafmetingen zijn gewijzigd, worden nieuwe certificaten afgegeven. 
  6. De melding is afgerond nadat de inspecties en documenten met goed gevolg zijn beoordeeld.

Voor vragen of het maken van afspraken is Vergunningverlening Scheepvaart/Visserij bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08:30 uur t/m 12:00 uur via het telefoonnummer 088 489 00 00 of via Contact.