Formulier: Aanvraag hardheidsclausule, aanbeveling of ontheffing binnenvaartschip - ILT.247.02

Met dit formulier kunt u een verzoek voor een hardheidsclausule, aanbeveling, en/of een ontheffing van een technisch voorschrift voor
certificering aanvragen.