Overgangstermijn drijvende werktuigen en grote pleziervaartuigen verlengd

Voor de certificering van drijvende werktuigen en grotere pleziervaartuigen (meer dan 20 meter en/of meer dan 100 m3) geldt:

  • Eigenaren waar al eerder uitstel aan is verleend tot 1 december 2019, krijgen een nieuwe  (laatste) overgangstermijn. Zij krijgen tot 1 oktober 2020 de tijd om de certificering rond te krijgen; 
  • Wanneer dit (buiten de schuld van de eigenaar) niet lukt, dient er uiterlijk 1 oktober 2020 een concreet en door de keuringsinstanties goedgekeurd plan van aanpak te zijn;
  • Met dit (maatwerk) plan van aanpak mag men dan nog tot 1 januari 2021 doorvaren, daarna niet meer.

Alle nog niet gecertificeerde drijvende werktuigen en grotere pleziervaartuigen (meer dan 20 meter en/of meer dan 100 m3) die:

  • op 1 oktober 2020 nog geen goedgekeurd plan van aanpak hebben en/of
  • op 1 januari 2021 nog niet zijn gekeurd dienen per die datum te voldoen aan de huidige eisen van ESTRIN 2019