Bijdrageheffing Aw 2021

Alle corporaties ontvangen een brief over de bijdrageheffing Aw 2021. Hierin wordt aangegeven welk bedrag de corporatie moet betalen aan de Autoriteit woningcorporaties (Aw).