Instructie toezicht en handhaving binnenvaart

Deze instructie bevat aanwijzingen voor de toezichthouders van de Binnenvaartwet (Bvw) en voor de toezichthouders van de Arbeidstijdenwet (Aw) met betrekking tot het Arbeidstijdenbesluit vervoer (Atbv) hoofdstuk 5 binnenvaart. De instructie is tevens bedoeld om de onder toezichtstaande te informeren.