1. Home
  2. Melden

Melden

Criminialiteit melden

Wilt u anoniem melding maken van (georganiseerde) milieucriminaliteit of fraude bij woningcorporaties? Dan kunt u contact opnemen met het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de ILT/Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD).

Als bekendmaking van uw identiteit verregaande persoonlijke consequenties kan hebben, zoals ontslag of bedreiging, dan is anoniem melden bij het Team Criminele Inlichtingen de meest aangewezen weg. Alle activiteiten die het TCI in dit kader verricht, staan in het teken van de absolute afscherming van uw identiteit.

Specifiek voor woningcorporaties kunt u terecht bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties. Kies in dat geval de rubriek ‘Wonen’ en soort ’Integriteit woningcorporaties’.

Overige meldingen

Via deze pagina doet u meldingen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Kies voor Nieuwe melding als u een nieuwe melding wilt doen. Klik op Vervolg op bestaande melding als u een bestaande melding wilt bijwerken. Doorloop vervolgens de stappen.

Heeft uw melding spoed? Bel dan eerst 088 489 00 00. Via dit nummer zijn wij voor spoedmeldingen 24 uur per dag bereikbaar. Vul daarna, indien u daartoe verplicht bent, alsnog het formulier in.

 

Wat doet de ILT met een melding?

De ILT onderzoekt en registreert alle meldingen die binnenkomen.

Ik heb een melding gedaan. Wat gebeurt er nu?

Soms ondernemen wij actie nadat iemand een melding heeft gedaan. Let op! Wij kunnen niet aan iedere klacht of melding een actie koppelen. Wel zetten wij alle meldingen in een risicoanalyse.

Waar vind ik meer informatie over de melding?

De ILT maakt tussentijdse rapportages, jaarverslagen en publicaties. Deze informatie kun je terugvinden op de pagina publicaties, pers- en nieuwsberichten lees je op de pagina actueel. Ook communiceert de ILT via Twitter over o.a. meldingen, inspecties en de resultaten daarvan.