Klacht

Bent u niet tevreden over het gedrag van een medewerker van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), of voelt u zich onheus behandeld? Dan kunt u een klacht indienen. Op deze pagina leest u hoe u dat kunt doen, en wat u van ILT kunt verwachten.

Deze pagina geldt niet voor klachten rondom passagiersrechten (vertraging, vermiste bagage etc). Hiervoor geldt een aparte procedure.

Wat is een klacht?

Een klacht gaat over een gedraging, dus over de manier waarop de ILT u heeft behandeld. Een klacht is iets anders dan een bezwaar. Als u het niet eens bent met een besluit van de ILT, dan kunt u bezwaar maken. In de brief waarin het besluit staat, staat ook hoe u bezwaar kunt maken.

Hoe dient u een klacht in?

U kunt uw klacht snel en gemakkelijk indienen via ons formulier voor vraag of klacht. U vermeldt hier:

  • uw naam en adres;
  • de datum waarop u de klacht indient;
  • een omschrijving van een gedraging waartegen de klacht is gericht. Het is niet noodzakelijk dat u de gronden specifiek aangeeft.

Als u wilt, mag u iemand anders machtigen om de klacht namens u in te dienen.

Ontvangstbevestiging van uw bezwaar

Binnen een week nadat wij  uw klacht hebben ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging toegestuurd.

Als wij uw klacht niet in behandeling kunnen nemen

In sommige gevallen kunnen wij uw klacht niet in behandeling nemen. Bijvoorbeeld als het een ander bestuursorgaan betreft, of een kwestie betreft die langer dan een jaar geleden heeft plaatsgevonden. Hiervan krijgt u binnen vier weken bericht.

Informeel gesprek over uw klacht

Binnen twee weken nadat wij uw klacht hebben ontvangen, nemen wij contact met u op. Wij bespreken dan met u wat er precies aan de hand is en wat we hieraan kunnen doen. U bent niet verplicht om mee te werken aan dit informele gesprek, maar het kan wel zinvol zijn. Soms komen we al direct tot een oplossing, waardoor een klachtenprocedure niet meer nodig is.

Uitnodiging voor hoorzitting

Binnen zes weken nadat wij uw klacht hebben ontvangen, krijgt u de gelegenheid om te worden gehoord. U kunt uw mening dan mondeling toelichten tijdens een hoorzitting op kantoor bij de ILT, of tijdens een telefoongesprek.

Reactie op uw klacht

Binnen zes weken ontvangt u onze reactie op uw klacht. In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij een complexe zaak of als er veel betrokkenen zijn, kunnen wij deze termijn verlengen met vier weken. U krijgt hierover altijd bericht. In uitzonderlijke gevallen kunnen wij de beslistermijn nog verder verlengen. Dat kan alleen als u hiermee instemt.

Als u het niet eens bent met onze reactie op uw klacht

Bent u het niet eens met deze reactie op uw klacht? Dan kunt u binnen één jaar een verzoekschrift indienen bij de Nationale ombudsman. Het adres is: Antwoordnummer 10870, 2501 WB Den Haag;