“Jeugdig enthousiasme en jarenlange werkervaring zijn onze gezamenlijke kracht op de werkvloer”

Verhalen

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is een groeiende organisatie. Met ruim 1.400 medewerkers zet de inspectie zich in voor een divers personeelsbestand. Ben Bom en Gideon Snijders zijn werkzaam als forensisch accountant bij de Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD) van de ILT (ILT-IOD). Ben is 62 jaar oud en gaat binnenkort met pensioen. Gideon is 41 jaar en neemt het werk van Ben komend jaar over. Ben en Gideon werken daarom nauw samen. Wat is volgens hen de kracht en meerwaarde van diversiteit in leeftijden op de werkvloer?    

Ben Bom en Gideon Snijders
Beeld: ©ILT

Ben en Gideon houden zich bezig met ondersteuning van tactisch rechercheonderzoek. Dat betekent dat zij zoeken naar bewijzen van strafbare feiten door burgers of bedrijven. De uitdaging daarbij is om steeds de juiste mensen te benaderen en middelen in te zetten om een zaak rond te krijgen. Bijvoorbeeld camera’s om aanknopingspunten voor bewijslast te vinden. Of overgaan tot het doorzoeken van een verdacht bedrijf om administratie en waardevolle spullen veilig te stellen.

Zo werken Ben en Gideon momenteel aan de afronding van een groot onderzoek. Dit onderzoek loopt al 2 jaar. Onlangs hebben ze het dossier ingeleverd bij het Openbaar Ministerie (OM). Nu werken ze aan een zogeheten ontnemingsdossier. Dat betekent dat ze overgaan tot het ontnemen van geld en/of goederen die verdachten met strafbare feiten hebben verdiend.

Kennis delen

Gideon: “In een zaak als deze moet ik, als opvolger van Ben, inhoudelijk op de hoogte zijn van alle factoren. Vanaf het moment dat ik in dienst ben gekomen, zitten we samen op deze zaak. We werken 1 tot 2 dagen samen op kantoor. Zo kunnen we kennis delen en ervaringen uitwisselen.” Ben: “We hebben verschillende opleidingsachtergronden en werkervaringen in de opsporing van fraude. Ons werkveld verandert voortdurend; steeds geavanceerder en digitaler. Je moet op het digitale vlak vaardig zijn en up-to-date blijven. Dat laatste is voor Gideon iets eenvoudiger dan voor mij. Ik ben opgegroeid in een tijdperk van papieren administratie. Dat is wel iets echt anders dan het huidige werken.” 

Ben Bom en Gideon Snijders
Beeld: ©ILT

Verschillende achtergronden

Gideon heeft in 2011 een master Accountancy afgerond. Na zijn studie is hij eerst werkzaam in het bedrijfsleven en vervolgens de FIOD. Sinds 2022 werkt hij bij de ILT-IOD. Gideon: “Dit werkterrein is ontzettend divers. De ene keer zijn we bezig met strafrechtelijk onderzoek op het gebied van milieu. De andere keer met fraude bij woningcorporaties, transportbedrijven of in de luchtvaartsector. Ben: “Ik heb eerst 15 jaar bij de politie gewerkt. In 1994 ben ik naar de Dienst Recherchezaken van het toenmalige Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) gegaan. Daar komt uiteindelijk de ILT-IOD uit voort. In 2002 heb ik de opleiding tot forensisch accountant afgerond. Binnenkort ga ik vervroegd met pensioen. Gideon treedt dan in mijn voetsporen.”

Ben Bom en Gideon Snijders
Beeld: ©ILT

Persoonlijke klik

Gideon: “We hebben het geluk dat onze persoonlijkheden matchen. We hebben dezelfde humor en werkinstelling. Dat maakt onze samenwerking en communicatie soepeler. We hebben echt ondervonden dat het voordelen heeft om mensen van verschillende leeftijden te laten samenwerken. Het komt wederzijdse scherpte en persoonlijke ontwikkeling ten goede. Ben: “Terugkijkend op de samenwerking heeft Gideon mij een verjongende blik op het werkveld gegeven.” Gideon voegt daaraan toe: “De mooie anekdotes over zaken van vroeger vind ik prachtig om van Ben te horen. De overdracht van waardevolle vakkennis maken dat ik, na zijn pensioen, beslagen ten ijs kom.”

Wil je meer verhalen van onze collega’s lezen over diversiteit op de werkvloer? Lees dan hier het verhaal van HRM-collega’s Natascha en Filiz. Of van Agata, die met een Wajong-regeling bij de ILT aan de slag ging.